Etiket: tasarım ilkeleri

Web Tasarımında Renklerin Önemi … 0

Web Tasarımında Renklerin Önemi …

Bir web site tasarımını yaparken renklerin önemi birçok tasarımcı tarafından göz ardı edilebilir. Fakat unutulmaması gereken husus, şirketinizi bu durumun çok yakından ilgilendirdiğidir. Çünkü web sitesi şirketinizi ve kullanılan renkler de direkt olarak web sitenizi bağlar. Bu yüzden renkler, bir web sitesi tasarımında tüm önceliklerin en başında yer alması gereken zorunlu bir noktadır.

Renk Uyumu Nasıl Olmalıdır… 0

Renk Uyumu Nasıl Olmalıdır…

Işığın cisimlere çarptıktan sonra gözümüzde bıraktığı etkiye renk denir. Işık bir cisme çarptığında cisim ışığın içindeki 7 renkten birisini emer diğerlerini yansıtır.
Ve biz cismi yansıttığı renkte görürüz.Bu yüzden siyah ve beyaz renk olarak kabul edilmez;siyah 7 rengin hepsini emer beyaz ise hepsini yansıtır.Renklerin koyuluk açıklıkları(Valör) da ışıkla ilgilidir.
Bu 7 renk;
Sarı,kırmızı ,turuncu,mavi,yeşil,mor,lacivert.

Temel Tasarım İlkeleri… 0

Temel Tasarım İlkeleri…

Denge: Bir tasarımda denge unsuru gözetilmediği taktirde, ürün beklenen etkiyi yaratamaz. Burada sözü edilen denge, tasarımı oluşturan hareketli unsurların (fotoğrafı tipografik veri*ler, ilüstrasyonlar vs.), belirlenen düzlem üzerinde dengeli dağılımıdır. Bir tasarımda iki farklı denge sistemi kullanılabi*lir: Simetrik ve Asimetrik denge.

Simetrik denge: Resmiyetin, otoritenin vurgulana*cağı tasarımlarda tercih edilir. Diğer yandan simetri dürüst*lüğün, saygınlığın psikolojik simgesi olarak değerlendirilmek*tedir. Simetrik dengenin somut örneklerini doğada sık sık gö*rürüz. Örneğin İnsan gövdesi ve insan yüzü simetrinin en yakınımızdaki örnekleridir. Kitap, dergi, broşür gibi çok say*falı basılı materyallerde de simetrik denge uygumalanna çok sık rastlarız.