Etiket: Web Tasarım

Web Tasarımcılarına Öğütler  ! 0

Web Tasarımcılarına Öğütler !

Web Tasarımcılarına Öğütler Tasarımı olabildiğince basit tut. İyi bir tasarımın gücü basitliğinde saklıdır. Özü tanımlamak ana hedeftir. Formatın içerik karşısındaki çekiciliğinin sizi baştan çıkarmasına izin vermeyin. İçerikle ilgilenen bir tasarımcının projeye katkısı, kafayı formata takmış...

Profesyonel Web Tasarımı… 0

Profesyonel Web Tasarımı…

Web, ticaretin, yayıncılığın ve haberleşmenin en pratik yoludur. Bu sebeple başarılı, düzenli ve şematik bir web sitesi veya sayfası dizayn edebilmek önemli bir konu haline geldi. Bütün bu düzenli şematik görüntülerin altında yatan neden, insan beyninin algılama ve hatırlama kapasitesidir. Psikologlara göre çoğu insanlar, kısa bir zaman diliminde 4 – 7 farklı yoğunlukta bilgileri hatırlayabiliyorlar fakat zaman uzadıkça konuya hakimiyetleri de azalıyor. Şematik görüntülerin hedefleri ise ana başlıklar altında kısa, öz, anlaşılabilir ve tasarım destekli bilgiler vererek

Web Tasarımında Renklerin Önemi … 0

Web Tasarımında Renklerin Önemi …

Bir web site tasarımını yaparken renklerin önemi birçok tasarımcı tarafından göz ardı edilebilir. Fakat unutulmaması gereken husus, şirketinizi bu durumun çok yakından ilgilendirdiğidir. Çünkü web sitesi şirketinizi ve kullanılan renkler de direkt olarak web sitenizi bağlar. Bu yüzden renkler, bir web sitesi tasarımında tüm önceliklerin en başında yer alması gereken zorunlu bir noktadır.

Temel Tasarım İlkeleri… 0

Temel Tasarım İlkeleri…

Denge: Bir tasarımda denge unsuru gözetilmediği taktirde, ürün beklenen etkiyi yaratamaz. Burada sözü edilen denge, tasarımı oluşturan hareketli unsurların (fotoğrafı tipografik veri*ler, ilüstrasyonlar vs.), belirlenen düzlem üzerinde dengeli dağılımıdır. Bir tasarımda iki farklı denge sistemi kullanılabi*lir: Simetrik ve Asimetrik denge.

Simetrik denge: Resmiyetin, otoritenin vurgulana*cağı tasarımlarda tercih edilir. Diğer yandan simetri dürüst*lüğün, saygınlığın psikolojik simgesi olarak değerlendirilmek*tedir. Simetrik dengenin somut örneklerini doğada sık sık gö*rürüz. Örneğin İnsan gövdesi ve insan yüzü simetrinin en yakınımızdaki örnekleridir. Kitap, dergi, broşür gibi çok say*falı basılı materyallerde de simetrik denge uygumalanna çok sık rastlarız.